Kişisel Verilerin Korunması Politikası Kullanım Şartları ve Gizlilik Bildirgesi

Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.’ye (Bundan sonra "İnce Topuk" diye adlandırılacaktır) ait www.incetopuk.com sitesine hoş geldiniz.

Aşağıdaki tanımlar İnce Topuk’aait www.incetopuk.com sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site: www.incetopuk.com  adresinde yer alan web sitesini,

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu,

5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'u,

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.

KULLANIM ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI,  IP ADRESLERİ VE COOKİELER (ÇEREZLER)

a. Site ve Sitedeki tüm dokümanlar İnce Topuk’unmülkiyetindedir. Bu dokümanlar, on-line sistemde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak İnce Topuk, siteden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

b. Site ile link oluşturmak isterseniz, bu link www.incetopuk.com ana sayfasına yönlendirilmelidir.

c. İnce Topuk tarafından Site'nin virüs ve benzeri kötü niyetli yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut olanaklar dahilinde önlemler alınmış olmakla birlikte, son güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site'ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

d. Site'de yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber ("Bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde Site'de yer alan Bilgi'lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, İnce Topuk’tanyazılı olarak temin etmekle yükümlü olduğunu ve Site'deyayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle İnce Topuk’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

e. İnce Topuk, kendi takdirinde olmak üzere Web Site'nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve Site'dekayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. İnce Topuk, Web Site'nin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, Site'de mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

f. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve / veya Kullanıcı'nınİnce Topuk sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, İnce Topuk, Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

İnce Topuk, Site ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak durumundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, internet siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, İnce Topuk yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

g. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi ve benzeri bazı bilgiler verilebilir.

h. Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Örneğin; cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

ı. FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı/Kullanıcılar, site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkânı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin İnce Topuk ile ilgisi olmadığını ve İnce Topuk’un bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan İnce Topuk veya herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin İnce Topuktarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, Site üzerinde İnce Topuk’a veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, İnce Topuk’un bu materyallerle ilgili olarak FSEK ve ilgili düzenlemeler gereğince haklara sahip olduğunu, bunların İnce Topuk izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Site’de yayınlanan tüm logo, marka ve kurumsal amblemler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı / Kullanıcılar, İnce Topuk logosunun veya Site’ye ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten İnce Topuk’un veya bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

j.İnce Topuk, Site Kullanım Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Site’de yayımlanması ile birlikte tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, Veri Sorumlusu olarak Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra ‘’İnce Topuk’’ diye adlandırılacaktır) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin genel çerçeveyi belirlemek ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunmak, böylece kişisel verileri İnce Topuk tarafından işlenen kişilere karşı şeffaflığı ve saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ("KVKK") ve ilgili tüm düzenleme, karar ile ilgili olarak Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.’nin  (Bundan sonra "İnce Topuk" diye adlandırılacaktır) www.incetopuk.com ("Site") ve faaliyet alanı çerçevesindeki hizmetlerini sunarken Site aracılığı ile işlenen, Site ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin,kişisel verilerine ilişkin politikamızı içermektedir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

İnce Topuk’un ne tür kişisel veriler işlediğini, işlediği kişisel verilerin işleme amacını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, İnce Topuk’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

1-İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

İnce Topuk sizlere daha iyi hizmet verebilmek, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (“TCK”) ve KVKK başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirebilme başta olmak üzere İnce Topuk nezdinde yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, sözleşme ilişkilerimizin yürütülmesi ve ticari faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (Ad, Soyad, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda kullanıcının o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, faydalanılan kampanya bilgisi, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep edilebilmektedir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenip, muhafaza edilmektedir.

2-Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması İnce Topuk için önemli bir konudur. İnce Topuk, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

-İnce Topuk kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. İnce Topuk’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, İnce Topuk bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

3-KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız

İnce Topuk’a kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz,

a) işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,

b) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, 
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel verilerinizle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman, irtibata geçebilirsiniz.

4-. Kişisel Veri Kategorileri

a) Müşteri

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, nüfus cüzdanı bilgileri, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası

Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri

Finansal Verileriniz: Hesap numarası, IBAN numarası, fatura bilgisi, kredi kartı kullanım bilgisi, banka müşteri numarası

Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, alışveriş geçmişi, özel gün kayıtları, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, kargo teslimat bilgileri, mesaj ve çağrı merkezi kayıtları

Pazarlama Verileriniz: Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hukuki İşlem Verileriniz:  Talep ve şikayet kayıtları, haciz ve nafaka bilgileri, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

İşlem Güvenliği Verileriniz: IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri: Çağrı merkezi kayıtları

b) Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı / çevrimiçi ziyaretçi verileri

İşlem Güvenliği Verileriniz: Şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi/mobil uygulama giriş çıkış bilgileri

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi

Hukuki İşlem Verileriniz:  Talep ve şikayet kayıtları, hukuki işlem dosyası kayıtları, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

c) Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişinin Verileri

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet

İletişim Verileriniz: Adres, e-posta, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, posta kodu

Lokasyon Verileriniz: Yaşadığı şehir, ilçe

Finansal Verileriniz: Fatura bilgisi

5-Kişisel Veri Saklama Süresi

İnce Topuk tarafından işlenen kişisel veriler mevzuatta öngörülen süreler ve verinin işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Söz konusu verilerin saklanması için yasal bir süre belirlenmemiş ise İnce Topuk iş süreçleri ve hukuki ve ticari teamüller göz önünde bulundurularak bir süre belirlenmektedir.

Söz konusu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz İnce Topuktarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Veri Kategorisi

 

 

Veri Saklama Süresi

 

 

Gerekçe

 

 

Kimlik

 

 

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

 

6098 Sayılı Kanun

 

 

İletişim

 

 

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

 

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

 

 

Lokasyon

 

 

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

 

6098 Sayılı Kanun

 

 

Hukuki İşlem

 

 

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

 

 

 

 

Müşteri İşlem

 

 

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

 

6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

 

 

İşlem Güvenliği

 

 

10 yıl

 

 

 

 

 

Risk Yönetimi

 

 

10 yıl

 

 

 

 

 

Finans

 

 

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

 

6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

 

 

Pazarlama

 

 

Hukuki ilişkinin sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl

 

 

 

 

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

 

10 yıl

 

 

6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

 

6-Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar, müşteriler, ziyaretçiler web sitesi üzerinden veya sair yollarla paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan  etmişlerdir

7-Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndabelirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK madde 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138'e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır.

8-Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'ndaYapılacak Değişiklikler

İnce Topuk, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın www.incetopuk.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

9-Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu Site Kullanım Şartları ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

10- Son Hüküm

Kullanıcı / Kullanıcılar, müşteriler, ziyaretçiler, Site Kullanım Şartları'nı ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve İnce Topuk’a ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

EMRE KUZEY Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. (İnce Topuk) Çerez Politikası

Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd.Şti. web sitesi olan www.incetopuk.com da bulunan belirli bir çerez kategorisini almak istemiyorsanız bu aracı kullanarak gerekli ayarları yapabilirsiniz. Aynı tarayıcıdan yapacağınız bir sonraki web sitesi ziyaretinde seçimlerinizi hatırlayabilmemiz için bir çerez kullanmamız gerekir.

Tercih ettiğiniz ayarların kullandığınız farklı cihazlar ve tarayıcılar arasında paylaşılması teknik olarak mümkün olmadığından kullandığınız her tarayıcıda gerekli ayar değişikliklerini yapmanız gerekmektedir. Tercihlerinizle ilgili olarak gerekli tüm çabayı sarf ettiğimizden emin olabilirsiniz. Bununla birlikte, tüm çerezlerin yakalanmaması olasılığı mevcuttur. Bu durum sizin için bir sorun teşkil ediyorsa tarayıcınızı kullanarak çerez ayarlarınızı değiştirmenizi öneririz. Bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan bilgilere ulaşmak amacıyla tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonuna tıklayın.

Çerez ayarlarınızın değiştirilmesinin mutlak gerekli çerezleri ve bu web sitesinin kullanımını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Sonuç olarak, web sitesinin veya seçeneklerin bir kısmı çerezler devre dışı bırakıldığında doğru çalışmayabilir. Diğer bir seçenek, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezler yerleştirildiğinde size uyarı verilmesini sağlamaktır. Çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgiye All About Cookies web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme amaçlı bu web sitesinin bizimle hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını ve üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığını lütfen unutmayın.

Lütfen dikkat: Geçerli kanunlar uyarınca fonksiyonel çerezler, analiz çerezleri ve üçüncü taraf seçenekleri ile ilgili diğer çerezler, ilk olarak web sitemizde, aşağıda veya çerez tablosunda gösterilen Çerez Bilgileri Mesajındaki ilgili düğmeye tıklayarak izin verdiyseniz yalnızca web sitemiz aracılığıyla yerleştirilecektir.

Çerezlere izin vermeyi veya izin vermemeyi seçtiğinizde Çerez Bilgi Mesajı ekrandan kaybolacaktır, ancak belirli aralıklarla tekrar görüntülenebilir. Ayrıca, çerez ayarlarınızı değiştirmek ve belirlemek istediğinizde bu bölüme geri gelerek aşağıdaki düğmeleri kullanarak gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Fonksiyonel çerezleri, analiz çerezlerini veya üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakmanız durumunda, bizim ve üçüncü tarafların çevrimiçi deneyiminizi geliştirme ve size kişisel bilgi ve hizmetler sunma kapasitemizin sınırlanacağını lütfen unutmayın.

Mutlak gerekli çerezler

Mutlak gerekli çerezler web sitesinde gezinmenize ve özelliklerini kullanmanıza olanak sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan en düşük yoğunluklu sunucuya yönlendirme veya istek listenizin hatırlanması gibi bazı özellikler kullanılamaz.

Fonksiyonel çerezler

Fonksiyonel çerezler yaptığınız seçimleri hatırlar ve web sitesini ihtiyaçlarınıza uygun olarak geliştirebilmemize olanak sağlar. Örneğin, mobil siteye yerleştirilen çerez hangi bölümden geldiğinizi hatırlar ve bu sayede bir sonraki ziyaretinizde aynı bölüme dönmenizi sağlar. Çerezleri aynı zamanda kategori/bölüm tercihlerinizi kaydetmek için kullanırız.

Analiz çerezleri

Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.. web sitesi olan www.incetopuk.com daki analiz çerezlerini kurum içi amaçlarımız doğrultusunda kullanırız ve bu çerezler size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamamıza yardımcı olur. Analiz çerezleri tarafından toplanan bilgiler, ziyaretçilerimizin Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd.Şti. web sitesi olan www.incetopuk.com u nasıl kullandıklarını anlamamıza yardımcı olarak size içerikleri sunma şeklimizi geliştirmemizi sağlar. Bu çerezler ayrıca Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd.Şti. ana sayfası gibi belirli sayfalar için farklı tasarım fikirlerini test etmemize olanak sağlar. Analiz amaçları ve sürekli gelişim doğrultusunda, Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Bu hizmet sağlayıcısı (Google Inc.) Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd.Şti. ve İnce Topuk etki alanlarında (örneğin www.domainadi.com) 1. taraf çerezleri olarak sunulan analiz çerezleri yerleştirmektedirler.

Üçüncü taraf çerezleri

Bu çerezler web sitemize üçüncü taraflarca yerleştirilen ve okunan üçüncü taraf seçenekleriyle ilgili olan çerezlerdir. Üçüncü taraflarca yerleştirilmiş çerezler Emre Kuzey Mağazacılık San. Ve Tic. Ltd.Şti. tarafından kullanılmaz ve okunmaz, sadece ilgili üçüncü tarafça kullanılır. Bu çerezler, bu çerezlerin kullanımıyla elde edilen veriler ve kullanım amaçları üzerinde sınırlı bilgimiz ve kontrolümüz bulunmaktadır. Üçüncü taraf çerezler fonksiyonel, mutlak gerekli ve analiz çerezleri içerebilir. Üçüncü taraflar, elde edilen bilgileri kendi amaçları doğrultusunda kullanabilirler. Elde edilen bilgilere ilgili üçüncü taraf seçeneklerini nasıl kullandığınız gibi bilgiler (diğer bilgilerle birlikte) dahilolabilir ve ilgili üçüncü tarafın kullanıcılarını tanımlamasına olanak sağlayabilir.

Bu çerezlere izin verilmemesinin YouTube gibi 3. taraf video sağlayıcılarını izleme seçeneklerini veya web sitemizden Facebook ve Google+ gibi sosyal medya platformlarında içerik paylaşımına yönelik kolay araçları devre dışı bırakacağını lütfen unutmayın. Bu sayfadan ayrıldığınızda ayarlarınız kaydedilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası
sayfamızdan erişebilirsiniz.